Trang chủ Công Thành Chiến


Top

Những Điều Cần Biết Trước Thời Gian Open Và Thời Gian Tạo Nhân Vật

● Thời Gian Vào Server tạo nhân vật : 12h45 ngày 27/03

● Thời Gian Chính Thức Mở: 13H00 ngày 27/03

● Tạo Nhân Vật :

● Nếu tạo nhân vật xong đăng nhập vào báo  "Server Đầy Hoặc Bảo Trì"  thì bạn tạo lại nhân vật khác là được. 

● Do tên nhân vật lỗi hoặc đã có người sử dụng

● Lúc đăng nhập tài khoản không được viết hoa nếu không thoát ra vào lại sẽ mất nhân vật.

● Hỗ Trợ Tân Thủ

● Nhận tại NPC Hỗ Trợ Tân Thủ ở các thôn.

● Nhận hỗ trợ lên cấp 80

● 8 tiếng x2 kinh nghiệm

● 12 tiếng x2 kỹ năng luyện skill

 Hỗ trợ nhận trang bị kim phong theo cấp độ

 Hỗ trợ kỹ năng 9x khi lên 80.

● 24 tiếng x2 kinh nghiệm

● Vũ Khí HKMP

● Hỗ Trợ Hồi  Máu Và Mana

 Cách 1 : Nhận tại Túi Máu Hỗ Trợ ( Level 120 mất ) 

 Cách 2 : Skill buff tới 120